Home

Wie zijn wij?

Visie

Wat doen wij?

Weetjes

Links

Contact

 

Help, controle!
Wat moet ik doen?

 

 

Welkom op de website van de
Stichting Norgerduinen

 

Permanente bewoning aan de kaak gesteld in Kanniewaarwijn

Op 16 oktober trad Sjoerd Driest in de televisieuitzending van Kanniewaarzijn (op de foto met bestuurslid Dik Aalders rechtsachter). Samen met VVD-statenfractielid Willemien Meeuwissen gaf hij uitleg bij het onzinnige beleid van gemeentes om te blijven handhaven op permanente bewoning van recreatiewoningen. Martin van Waardenburg gaf het verschil tussen recreatie en wonen op kostelijke wijze aan in zijn act.

Sjoerd in Kanniewaarzijn

Kijk naar de uitzending van Kanniewaarwijn op 16 oktober 2015.

Of lees het bericht over de uitzending in de Norger Courant van dinsdag 20 oktober.

 

Lijst Groen Noordenveld stelt vragen bij gemeentelijk beleid

Roden - Gebieden met permanent bewoonde recreatiewoningen moeten aantrekkelijk worden en blijven voor bewoners, recreanten en toeristen. Verloedering moet worden aangepakt.
Het is daarom onbegrijpelijk dat het college na jarenlange rust, bewoners van recreatiewoningen weer hard wil aanpakken en daarvoor bureau MB All inhuurt. De gemeenteraad die het handhavingsbeleid hoort vast te stellen is daarbij gepasseerd. 

 Het nieuwe collegebeleid roept veel vragen op. Die heeft Lijst Groen Noordenveld per brief van 2 maart 2015 gesteld.

De vragen gaan onder meer over de bevoegdheden van MB All. Gaat het bedrijf particuliere eigendommen betreden? Levert dat bedrijf ook opsporingsambtenaren? Is het juridisch gezien nog wel mogelijk om te handhaven na jarenlang stil zitten van de gemeente?


Lijst Groen Noordenveld vraagt het college of het niet beter is om te gaan handhaven tegen het teveel kappen van bomen, tegen het verstoren van de natuurlijke omgeving en tegen bebouwing die niet aan het bestemmingsplan en bouwregels voor recreatiewoningen voldoet. Handhaving tegen bewoning levert daaraan geen bijdrage en zaait onnodig onrust. Behoud van rust, natuur en veiligheid in recreatiegebieden kan alleen in samenwerking met eigenaars, bewoners en gebruikers. Lijst Groen Noordenveld wil daarom een bestemmingsplan dat de mogelijkheid van permanente bewoning vastlegt met respect voor natuur en recreatie.

 

 


=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

STEUN ONS BIJ ONS WERK. WORD DONATEUR!

In het licht van de recente ontwikkelingen zijn bijdragen meer dan welkom. Hiermee kan de stichting als dat nodig is juridische acties ondernemen.
Steun je de activiteiten van de Stichting Norgerduinen?
Doneer dan geld op NL74 RABO 0132.4304.95
op naam van 'Stichting Norgerduinen' te Norg.
Vermeld: ‘Stichting Norgerduinen’, uw postcode en huisnummer.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

 

 

 

Stichting Norgerduinen: voor permanente bewoning

Wij maken ons sterk voor permanente bewoning van onze eigen huizen. We doen dat door de politiek te beïnvloeden. Door de media te informeren. Door met een jurist samen te werken. Maar dat kunnen wij niet alleen. Daar hebben wij uw steun bij nodig. Samen staan wij sterk!  

 

Stichting Norgerduinen in het nieuws!

Kanniewaarwijn 16 oktober 2015 

RTV Drenthe 20 januari 2015 

Interview Don Gillavry met RTV Drenthe 14 januari 2015 

Discussie over Oosterduinen in RTV Drenthe Cassata 

Don MacGillavry op RTV Drenthe 2 feb 2015 

 

  © Stichting Norgerduinen - bijgewerkt op 10 februari 2015
website www.rooseboomtekst.nl